Myślisz o edukacji alternatywnej dla swojego dziecka?

Wiesz, że szkoła publiczna, mimo troski i zaangażowania (większości) nauczycieli, nie jest w stanie rozwinąć jego mocnych stron, zadbać o naturalny rozwój emocjonalny i indywidualnie kierować jego edukacją. W życiu nie zawsze liczy się to, czy ktoś miał 5 w szkole, nikt nie pyta czy pamięta jak wygląda pantofelek. W życiu, oprócz wiedzy, liczą się relacje i kompetencje miękkie. Trzeba umieć je budować i utrzymywać, trzeba być empatycznym i świadomym swoich mocnych stron, żeby na nich opierać swój rozwój. Nauczyciele oprócz przedmiotów powinni doceniać talenty przywódcze, artystyczne, sportowe, kreatywne.... i dobrze nimi kierować.

Diamentowa Szkoła będzie szlifować diamenty, bo każde z naszych dziecinim jest.

Dowiedz się więcej na temat rekrutacji i głównych założeń pracy.

Wyślij nam swój nr tel., żebyśmy mogły wysłać sms-em link do spotkania.💎


Czym jest Diamentowa Szkoła?

Charakterystyka


Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Przyjazne dziecku i rodzicowi miejsce, wypełnione dobrą energią, uśmiechem, życzliwością, troską o przyszłość i rozwój ucznia. Szkoła „wypuszczającą” w życie szczęśliwe, dobrze wychowane i wysoko wyedukowane dzieci.

Ważne cechy szkoły:

 • cicha szkoła = brak dzwonków. Zamiast nich zegary na ścianach, uczące punktualności i odpowiedzialności.
 • wychowanie w szacunku do …..– kodeks J.Korczaka
 • dwujęzyczność zamierzona,
 • krytyczne myślenie,
 • neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi,
 • wychowanie na tradycjach patriotycznych i kulturowych,
 • bezpieczeństwo od przemocy i agresji,
 • nauka i praca na kompetencjach miękkich,

CEL
Wychowanie i edukacja szczęśliwego dziecka, zmotywowanegowewnętrznie, pewnego swoich mocnych stron, kulturalnego, wykształconego,nauczonego wdzięczności ale też znającego swoją wartość.

DWUJĘZYCZNOŚĆZajęcia z języka angielskiego – codziennie, co pozwoli rodzicom zrezygnować z dodatkowych zajęć językowych dla swojego dziecka. Możliwie najwcześniej wdrażamy drugi język obcy.

RELIGIAEdukacja w zakresie religii.

MENTORING
Każdy z uczniów ma swojego MENTORA, który wspiera go w codziennym życiu, w decyzjach i problemach. Jest nim zazwyczaj jeden z nauczycieli / edukatorów prowadzących.

Misja


 • Edukacja dzieci zgodnie z ich naturalnymi prawami rozwoju.Neurodedaktyka - nauczanie przyjazne mózgowi
 • Wychowywanie zgodnie z wartościami: szacunek, empatia, wysoka kultura osobista, wrażliwość estetyczna, kultura wypowiedzi, docenianie siebie, patriotyzm, pracowitość i współpraca.
 • Przeciwdziałanie modelowi wychowania strachem. Uczenie życia wg zasad i w szacunku.
 • Kanon myśli  Janusza Korczaka.- Edukacja spójna z pozaszkolnym życiem.
 • Zasady krytycznego myślenia – zadajemy  pytania i szukamy  odpowiedzi.
 • Edukator / nauczyciel jest „dorosłym przyjacielem” Ucznia. Reprezentuje sobą normy etyczne i moralne. Ma świadomość, że Dziecko jest „lustrem” dorosłego.
 • Kontakt z przyrodą, ekologia, sport, zasady zdrowego żywienia, rozwój emocjonalny, finansowy, artystyczny i wysoka kultura osobista. Nacisk na kontakt z przyrodą i pokazywanie, jak to, czego się uczę ma się do świata.

Wizja


Połączenie tradycji z nowoczesnością. Oferta skierowana do Rodziców świadomych ważności wychowania i dobrego wykształcenia. Współpraca z organizacjami i wybitnymi fachowcami. Zapraszać będziemy osoby znane i cenione, które odniosły osobisty sukces w życiu. Które na swoim przykładzie pokazują jak wartościowa jest wiedza, jak ważne w życiu są pasje i nauka. Przykładem ciekawych osobowości, ale też przykładem osób zasłużonych chcemy wypracowywać w dzieciach obraz pracowitości.
Szkoła kłaść będzie nacisk na solidne wykształcenie. To jednak co odróżni ją od pozostałych szkół to praca na talentach, nie tylko naukowych. Obecny, publiczny system edukacji nagradza  wyłącznie tych, którzy właściwie odwzorowują zagadnienia podstawy programowej. I tacy uczniowie otrzymując dobre oceny budują swoje poczucie wartości. Nie zauważa się jednak tych, których życiem nie są nauki ścisłe czy literatura. Chcemy doceniać i zwracać uwagę również na inne zdolności i specjalne potrzeby dzieci., np. przywódcze, artystyczne, organizacyjne, zdolności zjednywania sobie ludzi – to przykłady umiejętności, które na równi z matematyką i chemią są ogromną wartością dla społeczeństwa.

Zdrowy Styl Życia

 Aktywne formy spędzania czasu. Sport oraz nawyki zdrowego stylu życia to nie tylko zdrowe, niskoprzetworzone odżywianie się. To tak ważny w dzisiejszych czasach life balance. Uczenie życia w równowadze.W ramach zdrowego stylu życia, proponować będziemy również zajęcia kulinarne, wizyty w gospodarstwach rolnych upraw i hodowli ekologicznych.

Inteligencja Artystyczna

Uwrażliwianie na piękno i różnorodność gustów, umuzykalnianie, edukacja plastyczna, teatralna, filmowa, literatura czy rękodzieło -  w myśl zasady „Spróbuj, dotknij i zobacz czy to Twoja bajka”.

Rozwój inteligencji Emocjonalnej

Dzieci nie uczone wrażliwości stają się: samolubne, zimne i wyrachowane. Uczenie słuchania i nazywania emocji. Mówienia o tym co czują, co słyszą i jakie uczucia im towarzyszą. Co za tym idzie nauczą się rozróżniać i oddzielać emocje od działań. To co czuję to jedno ale to jak się zachowają, to drugie. Nazywam emocje, dowiaduję się o czym one mi mówią i podejmuję decyzję, co z nimi zrobię. Zasady dobrej komunikacji. Nauka komunikacji wymagała będzie warsztatów, które zaangażują uczniów, wywołają emocje, zaciekawienie i dyskusje.

Etyka w sieci

Śmiałe wprowadzanie innowacji oraz adoptowanie się w celu ogarnięcia zmieniającego się świata” jest jedną z zasad działalności Zakonu Jezuitów. W myśl tej zasady wdrażamy program rozwoju i etyki w sieci.

Inteligencja Finansowa

Wyprowadzanie ze stereotypowego myślenia bogaty = próżny,  wartościowy, mądry i dobry=   biedny.

 • Odpowiedzialność ludzi zamożnych za losy świata i za losy ludziubogich i potrzebujących pomocy.
 • Uczenie podstaw ekonomii w celu panowania nad pieniędzmi (nieodwrotnie). W ramach zajęć przewidujemy współpracę edukacyjną z instytucjami finansowymi i ludźmi biznesu.

„Mała przedsiębiorczość” - skierowana do dzieci młodszych.

Starsze dzieci - reguły finansowego świata przez gry (np. Monopoly), podczas warsztatów, przez drobne przedsięwzięcia zarobkowe (kiermasze, koncerty, przedstawienia, akcje pomocowe, organizacja wydarzeń na cel…)

Podstawa Programowa

Realizacja podstawy programowej, obudowana w opisane powyżej zajęciarozwojowo - wychowawcze.

Widząc ogrom pomysłów i ścieżek rozwoju dzieci, można by ulec złudzeniu, iż niemożliwa będzie realizacja tak wielu wątków. Otóż wszelkie aktywności, wydarzenia, spotkania będą wpisane w kalendarz roku szkolnego, w podstawy programowe każdej z grup uczniów, dostosowane do ich wieku i rozwoju, rozplanowane na pełny okres rozwoju dziecka w Diamentowej Szkole Naturalnego Rozwoju Dzieci.


Co odróżni Diamentową Szkołę od publicznych szkół?

Zajęcia są ciekawe, wywołują dyskusję, pokazują historię religii, życiorysy. Religia jako ważny element polskiej i światowej kultury i historii.

Docelowo działać będziemy w ramach niepublicznej placówki na zasadachpublicznych oraz w formule edukacji domowej.

Co oznacza to w praktyce?Dzieci realizują obowiązek edukacyjny w ramach tzw. edukacji domowej, czyli pozaszkolnej. Oznacza to, że dzieci są formalnie zapisane do szkoły partnerskiej, realizującej pokrewną z naszą, dobrą edukację alternatywną. Na zajęcia przychodzą jednak do Diamentowej Szkoły, gdzie wraz z edukatorami realizują podstawę programową oraz rozwijają się holistycznie w zgodzie ze swoim naturalnymi potrzebami i możliwościami, a stała obecność mentora pomaga im rozwiązywać problemy w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

W ten sposób możemy realizować idee i rozwiązania edukacyjne, które nie wpisują się w tradycyjny, polski system oświaty.

Tworzymy miejsce, do którego z radością i bez obaw poślemy również nasze dzieci.