projekt2

Gorąco Zapraszamy

Dostęp do edukacji i zdrowy rozwój powinny być naturalnymi prawami każdego dziecka.
Niestety trudne sytuacje życiowe zamykają drogę do pobierania edukacji, odbierają szansę na szczęśliwe dzieciństwo i mądre dorastanie.
Następstwem tych zaniedbań jest nieumiejętność wyznaczania sobie celów, ich realizacji, osiągania osobistych i zawodowych sukcesów.

Pomóż nam

docierać z pomocą do dzieci, które nie mają możliwości rozwijania się. Do których edukacja nie dociera i które nie potrafią z niej korzystać.

Pomóż nam uczyć ich żyć od nowa.

Pomóż kształtować następne szczęśliwe pokolenia.
projekt1

MOŻESZ WESPRZEĆ FUNDACJĘ FINANSOWO

Opłacasz w ten sposób edukację jakiegoś dziecka. Kupujesz mu niezbędne materiały i przybory do nauki. Opłacasz mu kurs rozwijający jego talent i uczysz nastawienia na rozwój. Pomagasz mu uwierzyć w siebie i nauczyć się pracowitości (Fundacja nieustannie monitoruje postępy i pracę swoich podopiecznych). Dajesz mu szansę na wejście na właściwą drogę rozwoju i dążenia do szczęśliwego życia (Fundacja współpracuje tylko z takimi placówkami, które są przyjazne dziecku i jego mózgowi). Twoje finansowe wsparcie pozwala nam organizować szkolenia, warsztaty, konferencje oraz eventy edukacyjne i wychowawcze.

PROWADZISZ SZKOŁĘ LUB ZAJĘCIA ROZWOJOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY?

Pomyśl, czy nie masz wolnego miejsca w grupie. Może mógłbyś podarować je komuś, kto sam nigdy nie będzie miał szansy na uczestniczenie w nich. Fundacja zakupi potrzebny sprzęt lub materiały dla takiego dziecka. Ty daj mu chociaż miejsce u siebie. STANIESZ SIĘ ANIOŁEM jakiegoś dziecka.
projekt3

MASZ SWÓJ POMYSŁ NA POMOC?

Przyjmiemy i rozpatrzymy każdą formę pomocy. UWAGA! FUNDACJA NIE PROWADZI ZBIÓREK UŻYWANYCH UBRAŃ, KSIĄŻEK I ZABAWEK.
Chcemy, żeby każde dziecko było traktowane z szacunkiem. By tak jak inne dzieci, mogło dostać nowe i piękne materiały edukacyjne, o które samo będzie musiało nauczyć się dbać.

Zgłoś swój pomysł i chęć pomocy na adres:
KONTAKT@FUNDACJALANGUAGELEVELS.PL