Co robimy?

podkreslenie

projekt5

Naprawiamy Edukację

Działamy na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Dostarczamy metody, strategie i inspiracje edukacyjne. Uświadamiamy i edukujemy dzieci, rodziców oraz nauczycieli w zakresie neurodydaktyki, kompetencji miękkich oraz komunikacji międzypokoleniowej. Organizujemy zajęcia, warsztaty i kongresy lokalne, ogólnopolskie oraz międzynarodowe. Motywujemy do rozwoju, pobudzamy inteligencję dzieci i młodzieży.

Pomagamy w rozwoju

Współfinansujemy lub finansujemy edukację w alternatywnych placówkach edukacyjnych i na zajęciach pozalekcyjnych. Pomagamy odkrywać talenty, pobudzamy motywację, pokazujemy jak wielki wpływ na swoją przyszłość mają nasi podopieczni. Naszym zadaniem jest pobudzanie ciekawości dzieci, ich rozwój artystyczny, naukowy, kulturowy i społeczny.

projekt2
projekt1

Projekt wyrównujący szanse dla dzieci z domów dziecka

Naszą działalność kierujemy w miejsca najbardziej narażone na brak pozytywnych modeli wychowawczych i rozwojowych. Program dla dzieci z domów dziecka zakłada warsztaty motywacyjne oraz szkolenia z zasad uczenia się przyjaznego mózgowi. Podopieczni przełamują bariery, wydobywają swoją wewnętrzną siłę, uczą się nazywać i akceptować emocje.

Zgłoś się do projektu "Indeks Fundacji Language Levels"

Program współfinansuje edukację podstawową oraz uzupełniającą w alternatywnych placówkach edukacyjnych. Indeksy Fundacji przyznawane są raz w roku na zasadzie przydzielania ich osobom zgłoszonym do Fundacji.

projekt6