2014-05-07
lato

MOJE PIERWSZE LATO W POLSCE

Lato 2022r. rozpoczęliśmy projektem wakacyjnym w Zielonkowskim Parku. Polsko-Ukraiński piknik został zorganizowany dzięki wsparciu firmy TRIUMF z Zielonki. Na zaproszenie fundacji odpowiedziały matki z dziećmi, które znalazły swój dach nad głową w Zielonce. Przybyli również gospodarze naszych gości. Przy polskich oraz ukraińskich utworach muzycznych spędziliśmy cudowne popołudnie. Częstowaliśmy polskimi tradycyjnymi ciastami, kawą i herbatą. Wolontariuszki wspaniałe animowały dzieci, które integrowały się przez gry, zabawy, wyzwania oraz pracę plastyczne.

Kontakt Prasowy